Základní pojmy

IC = In Character

  = Komunikace pouze v rámci RP scény

  Příklady :

   
 • Twitter
 • Blackmarket
 • Mobil ( volání, SMS, apod )
 • Voice chat
 • apod.

OOC = Out Of Character

  = Komunikace pouze mimo RP scénu

  Příklady :

   
 • Discord
 • TeamSpeak
 • Soukromé zprávy
 • apod.

/me

  = Slouží pro znázornění animace, která není na serveru znázorněna

  Příklady :

   
 • /me prohledává
 • /me klepe na okno
 • /me podává OP
 • apod.

/do

  = Využívá se k upřesnění určitých věcí, které nejsou vidět přímo ve hře. Slouží taktéž pro konfrontaci s hráči pomocí otázek a odpovědí. Odpovědi musí být vždy pravdivé !

  Příklady :

   
 • /do našel u pána OP ?
 • /do pán je v bezvědomí
 • /do jsou doklady pravé ?
 • apod.

LSPD

  = Policisté

EMS

  = Doktoři

FD

  = Hasiči

PDM

  = Prodejce aut

NoSkin

  = Základní vzhled postavy ( bez úpravy ) tento vzhled je zakázán

PT = Peace Time

  = Vyhrazený časový úsek, kdy je zakázáno vykonávat jakoukoliv nelegální činnost

  = Admin je oprávněn změnit dobu PT nebo PT úplně zrušit

PK = Player Kill

  = Aktuální zabití postavy

 • Postava si po zabití vše pamatuje
 • Více info v záložce "PK"

CK = Character Kill

  = Celkové zabití dané postavy

 • Více info v záložce "CK"

Únos

  = Únos může trvat maximálně 1 hodinu IRL času ( případně po schválení všech zúčastněných může únos pokračovat )

 • Při únosu nelze požadovat peníze z banky, přepis vozidel či dokonce přepis firmy

BunnyHop

  = Zákaz skákání při běhu za účelem rychlejšího přesunu, či na kole pro speed boost

Chicken Running

  = Běhání ze strany na stranu, či dokola za účelem vyhnutí se střelbě

WL

  = Whitelist

 • Udělení povolení hráči hrát na serveru

Základní pravidla

Advertising

  = Zakázát propagování jiného serveru, webové stránky, Discordu či produktu

Mixing

  = mixování OOC s IC

  Příklady :

 • /twt Musím do práce, vypínám hru
 • Voice Chat : Bratr mi vlezl do pokoje, vydrž minutku

Metagaming

  = využití informace v IC kterou se dozvíte v OOC

  Příklady :

 • Uvidíte kde se nachází váš oblíbený streamer a schválně za ním pojedete
 • Kamarád vám ve škole řekne lokaci drog, doma se připojíte na server a pojedete na dané místo

Powergaming

  = Hraní mimo schopnosti vaší postavy je zakázáno ( počítají se do toho například nerealistické schopnosti )

  Příklady :

 • NonRP Oprava = Jedná se o opravení auta či jiného vozidla bez RPení
 • Hackování kamer
 • Zvedání aut

NonRP Driving

  = Hraní mimo schopnosti vaší postavy je zakázáno ( počítají se do toho například nerealistické schopnosti )

  Příklady :

 • NonRP = Nerealné řízení vozidel. (Např. jízda s prasklou pneumatikou, jízda se supersporty po horách atd.)

NonRP Injuries

  = Hráč je povinen erpit zranění adekvátní k dané RP situaci.

KOS = Kill On Sight

  = Usmrcení cizí postavy bez předešlé RP akce

FailRP

  = FailRP je velmi široký pojem. Věsměs by se dalo říct, že se jedná o věci které jsou nereálné a není tedy možné je provést

  Příklady :

 • Spoutáni by jste si vytáhli mobil a začali volat
 • V bezvědomí by jste volali přes mobil
 • Dělání nelegálních činností na místech, kde se může nacházet vysoký výskyt civilistů (PD,EMS,Bennys,LSC)

Revenge Kill

  = Poškozený hráč, který dostal PK je po 24 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít

  = Nikdy nesmí pomsta proběhnout jako KOS

CombatLog

  = Je zakázáno se úmyslně odpojit ze hry z důvodů vyhnutí RP akci.

  = Pokud dojde k pádu hry (kód 0), kontaktujte co nejdříve účastníka RP akce ze které jste se odpojily.

PK = Player kill

  = Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní.

  = Musí nadále erpit zranění a nechat se ošetřit.

  = Zákaz o využívání /report pro žádost o revive..

Ninja Jacking

  = Nezaerpená krádeš auta

  = Hráč je povinen epirt krádež vozidel. Nevztahuje se na NPC. Je zakázáno krádež PD,EMS,FD. vozidel. Krádež PD vozidla je povolena pouze v případě, kdy není dostupné jiné vozidlo pro útěk. Hráč by správně měl co nejdříve vyměnit policejní vozidlo za jiné.

PassiveRP

  = Hráč je povinen erpit obyvatele města tam kde se obvykle nacházejí. (Veřejné budovy, chodníky ,parkoviště, území gangů atd…)

Water Evading

  = Hráč nesmí uprchat z RP akce pomocí plavání co nejdále od ostrova

NVL-Not Valuing your life

  = Nevážení si života

  = Toto pravidlo platí také v souvislosti s NRP

  Příklad:
 • Pokud někde uslyšíte střelbu nebo se dozvíte o místě na kterém se děje něco co by vás mohlo ohrozit na životě, tak se tomu místu snažíte vyhnout

Gross RP

  = Gross je povolen pouze v případě, že všichni zúčastnění souhlasí.

  = Pokud někdo kdo nesouhlasil přijde do Gross RP akce, tak se celá akce musí přerušit a vyčkat zda neodejde nebo nedá souhlas k pokračování GrossRP. Je zakázáno erpit GrossRP s trvalými následky.

  = GrossRp je povoleno erpit pouze na místech kde se obvykle nevyskytují ostatní hráči.Svůj souhlas s GrossRp muže hráč v průběhu rp akce kdykoliv odvolat.

  = Je zakázáno používat anglické rasistické narážky, ale jsou povoleny počeštěné výrazy

Asspulling

  = Hráč je povinen erpit vytažení větší předmětů.

  = Zbraně které se nemusí erpit jsou 9mm,combat pistole, tazer, baterka, nůž, boxer, obušek, kladivo.

  Příklad:
 • /me vytahuje m4 z kufru

Random Death match

  = Zákaz masového zabíjení bez RP akce.

Vehicle Death match

  = Zákaz zabití hráče pomocí auta bez RP důvodu

Safezona

  = Místo, kde není povolené páchat nelegální činnost, vyjímka nastává když RP akce započne mimo safezonu a přesune se do safezony kde pak hráč může dokončit RP akci např.únos.

  = Rp akce nesmí ohrozit ostatní hráče v safezoně.

Jak udělit CK

Nová postava po CK

  = Při udělení CK nelze jít s novou postavou do frakce ve které pracoval poškozený charakter po dobu 14 dnů.

Důvod

  = Důvod k CK by měl mít rozhodně smysl, a to v případě žádosti o CK na někoho jiného tak i na svou postavu.

Co by měla žádost o CK splňovat

 • OOC jméno hráče
 • IC jméno hráčovy postavy
 • Důvod

Postup udělování CK

  1.Zažádání o CK pomocí ticketu

  2.Vyčkat na schválení od staff teamu

  3.V případě schválení požádat kohokoliv ze staff teamu o spect při udělování CK (minimálně 15min. před začátkem RP akce)

  4.Udělení CK při pořádné RP akci

  5.Po zabití daného hráče napsat do local ooc správu v tomto tvaru= CK-James Black 05/09/2020 akorát s údajemi poškozeného a aktuálním datem

  6.Napsat správu do roomky udělenéCK která se nachází na Discordu správu ve tvaru= CK-James Black 05/09/2020 akorát s údaji poškozeného, aktuálním datem a časem (Poškozený hráč nesmí dále RPit za postavu na kterou je podáno CK a má 24hodin na své obhájení pomocí ticketu. Pokud tak neučiní, nebo staff team jeho obhájení neuzná, CK vstupuje v platnost a hráči bude smazána postava

  7.Vypsání všech nalezených věci, lokaci zabití do tiketu ve kterém jste si o CK žádaly

  8.Pak již vyčkáte na potvrzení od oprávněného člena A-teamu, který CK buď zamítne nebo potvrdí pomocí reakce na vaší zprávu v roomce udělené CK

Pravidla při vykrádačkách a únosu

Únos

  = Únos nesmí trvat déle než 1 hodinu, musí být řádně zaerpený. Unesený by měl mít dostatek jídla a pití.

  = Okrást hráče můžete jen o to co má u sebe.

  = Je zakázáno vyžadovat peníze z banky, přepis vozidla či firmy

Vykrádačka

  = Případný rukojmí nesmí být domluvený

  = Rukojmí musí mít dostatek jídla a pití

  = Rukojmí musí být hráč, nelze ho passivně erpit

  = Po spuštění vykrádání nesmí hráč odejít dříve než uplyne doba vykrádání (i když spustíte vykrádání omylem)

  = Počet účastníku není omezen na žádné straně

  = Policisté by měli v první řadě dbát o bezpečnost rukojmí

Další pravidla

 • Je zakázáno využívání mladších hráčů pro vlastní RP výhody
 • Je zakázáno využívání bugů,programů/modmenu a chyb ve hře
 • Hráč nesmí být za obě postavy ve stejné frakci
 • Je zakázán vstup na vojenskou základnu a letiště
 • Pd nemá přístup na blackmarket
 • Pd nesmí dělat nelegální činnost
 • Je zakázáno erpit výbušniny, sledovací zařízení když fyzicky nejsou dostupné
 • Cokoliv máte v inventáři se musí erpit. Vaší povinností je uskladňovat předměty do kufrů, motelů a jiných skladů v případě že je nechcete RPit u sebe
 • Při připojení na server automaticky souhlasíte s výše uvedenými pravidly
 • Je zakázáno úmyslné skenování kanálů vysílačky za účelem vyhledání a potažmo snitchování komunikace nějaké skupiny osob
 • Hráči mají přísně zakázáno dědit věci mezi svými postavami
 • Hráč musí být ochotný používat Discord a komunikovat s A-teamem, když k tomu bude vyzván